Our Blog

Rozhovor v Sama doma – ČESKÁ TELEVIZE

Krátký rozhovor o gramodeskách můžete shlédnout na stránkách České televize v archivu Sama doma z 1. dubna 2014. Minuta 66:50-73:30.

Obchod s gramodeskami Happyfeet najdete v pasáži Lucerna, Praha.

Těším se na Vaši návštěvu, s úctou Vaše

Magdalena Happyfeet
vinylová královna

Kategorie: Média