Our Blog

Jak pečovat o gramodesku? Děláte to správně?

Správná péče o gramodesku může přinést kvalitní poslech, její delší životnost, potažmo i životnost jehly.

Gramodesky uskladňujte nejlépe na místě daleko od tepelných zdrojů či slunečních paprsků. Desky umisťujte ve stojaté poloze. Gramodesky by neměly ležet na sobě, vzniká zde větší riziko pokřivení gramodesky! Gramodesky chraňte před prachem, uskladňujte v neprašném prostředí.

Před samotným přehráváním kontrolujte, zda na gramodesce nejsou částečky prachu, ty případně očistěte. Jinak se během přehrávání může stát, že jehla prach posbírá, nabalí ho na sebe a přestane kvalitně přenášet zvuk nebo začne přeskakovat. Proto na gramodesky používejte suchou antistatickou prachovku (běžně koupíte v drogériích za cca 40,-Kč), kterou si vyhraďte pouze pro čištění gramodesek.

Naučte se nesahat na datovou plochu gramofonové desky. Berte gramodesku za okraje, popřípadě za papírový střed a okraj. Postupem času se takto naučíte brát desku automaticky. Lidská mastnota drážkám škodí.

Pečujte o své gramofonové desky. Udržujte je v čistotě a odmění se vám kvalitní produkcí zvuku.

Malá ukázka jak to dělat správně.

S úctou Vaše
Magdaléna Happyfeet
vinylová královna

gramodesky péče

Kategorie: Gramo